Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady Ochrony Środowiska

Podczas przebywania na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych NALEŻY:

• omijać zarośla, zagajniki, cenne zbiorowiska roślin i akweny wodne;

• ograniczyć do minimum wjeżdżania w zarośla, krzaki, zagajniki;

 

Ponadto ZABRANIA SIĘ:

• zjeżdżania z dróg poligonowych;

• wjeżdżania w las, wjeżdżanie na pasy przeciwpożarowe;

• korzystanie przez pojazdy gąsienicowe z dróg dla ruchu kołowego i dróg pożarowych;

• zaśmiecania i zanieczyszczania obszarów leśnych (art. 162 Ustawy kodeks wykroczeń);

• naruszania przepisów o ochronie przeciwpożarowej np. palenia ognisk w terenie leśnym, wypalania traw (art. 82 Ustawy kodeks wykroczeń);

• biwakowania poza obszarami wyznaczonymi (art. 30 Ustawy o lasach);

• nielegalnego pozyskiwania gałęzi (art. 148 Ustawy kodeks wykroczeń);

• niszczenia runa leśnego;

• nielegalnego wydobywania kopalin;

• strzelania do zwierząt;

• umyślnego niszczenia siedlisk i ostoi zwierząt i roślin;

• zakopywania, pozostawiania lub palenia odpadów.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP