Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uwaga Niewybuchy

Na terenie poligonu odbywają się strzelania z różnej amunicji co powoduje możliwość napotkania niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów niebezpiecznych. Postępowanie w przypadku napotkania niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niebezpiecznego.

W przypadku napotkania niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niebezpiecznego należy:

- nie dotykać odnalezionego przedmiotu;
- nie podnosić odnalezionego przedmiotu;
- nie manipulować przy niewybuchu, niewypale lub niebezpiecznym przedmiocie;
- zaznaczyć w charakterystyczny dla siebie sposób miejsce znalezienia.

Bezwzględnie powiadomić  oficera dyżurnego CP SP
tel. 261-232-164, 261-231-264 lub tel. kom. 510926155

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA NIEWYBUCHÓW

 

Przebywanie na poligonie w trakcie strzelań i ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Lekceważenie zakazów wstępu na teren poligonu, zbieranie runa leśnego oraz pozyskiwanie metalowych części zużytej amunicji, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej. Każde odstępstwo od obowiązujących zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa tworzy przesłankę  do powstania wypadków. Ich następstwem może być śmierć bądź trwałe kalectwo nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP