Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sprawdzian z Wychowania fizycznego

  Sprawdzian z wychowania fizycznego

Aby wziąć udział w sprawdzianie ze sprawności fizycznej należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w takim sprawdzianie.
W zależności od wieku kandydata normy są mniejsze. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie ocen pozytywnych z poszczególnych konkurencji:
Testy i normy oceny sprawności fizycznej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych obowiązują od 2018 r.

 
• MARSZOBIEG NA 3000 METRÓW (WYTRZYMAŁOŚĆ)
Wykonuje się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni. Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 żołnierzy zawodowych. Na komendę „Start” lub sygnał grupa żołnierzy zawodowych rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.
 
 
MARSZOBIEG
NA 3000 METRÓW

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OCENA / CZAS

OCENA / CZAS

5

4

3

5

4

3

Grupa wiekowa
do 25 lat

15,00

16,00

17,10

12,30

13,30

14,40

Grupa wiekowa
od 26 do 30 lat

15,15

16,25

17,25

12,45

13,45

15,00

Grupa wiekowa
od 31 do 35 lat

15,35

16,35

17,45

13.00

14.00

15,10

Grupa wiekowa
od 36 do 40 lat

16,25

17,35

18,35

13.40

14.40

15.50

Grupa wiekowa
od 41 do 45 lat

17,35

18,35

19,45

14.40

15.40

16.50

Grupa wiekowa
od 46 do 50 lat

18,45

19,35

20,55

15.40

16.40

17.50

 
 
• PODCIĄGANIE SIĘ NA DRĄŻKU WYSOKIM (SIŁA)
Wykonuje się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „Gotów” kontrolowany kandydat wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego, wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.
 
 
PODCIĄGANIE SIĘ NA
DRĄŻKU WYSOKIM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OCENA / ILOŚĆ

OCENA / ILOŚĆ

5

4

3

5

4

3

Grupa wiekowa
do 25 lat

12

10

8

6

5

4

Grupa wiekowa
od 26 do 30 lat

11

9

7

5

4

3

Grupa wiekowa
od 31 do 35 lat

10

8

6

4

3

2

Grupa wiekowa
od 36 do 40 lat

8

6

5

3

2

1

Grupa wiekowa
od 41 do 45 lat

6

5

4

3

2

1

Grupa wiekowa
od 46 do 50 lat

5

4

3

3

2

1

 
 
• BIEG WAHADŁOWY 10 X 10 METRÓW (SZYBKOŚĆ I ZWINNOŚĆ)
Wykonuje się w stroju sportowym. Na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „Jeszcze dwa razy”, „Jeszcze raz”. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystujemy chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg.
 
 
BIEG WACHADŁOWY
10 X 10 METRÓW

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OCENA / CZAS

OCENA / CZAS

5

4

3

5

4

3

Grupa wiekowa
do 25 lat

30,4

31,4

32,4

32,0

33,0

34,1

Grupa wiekowa
od 26 do 30 lat

30,7

31,7

32,7

32,3

33,3

34,4

Grupa wiekowa
od 31 do 35 lat

31,0

32,0

33,0

32,6

33,6

34,7

Grupa wiekowa
od 36 do 40 lat

31,3

32,3

33,3

32,9

33,9

35

Grupa wiekowa
od 41 do 45 lat

31,9

32,9

33,9

33,6

34,6

35,7

Grupa wiekowa
od 46 do 50 lat

32,2

33,2

34,2

34,0

35,0

36,1

 
 
• SKŁONY TUŁOWIA W PRZÓD W CZASIE 2 MINUT (MOTORYKA)
Wykonuje się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowany kandydat przyjmuje pozycję: leży na plecach ze splecionymi palcami rąk ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz” kontrolowany wykonuje skłon w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby palce rąk splecione na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Podczas wykonywania ćwiczenia nie odrywa się bioder od podłoża. Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno liczbę prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami i splecionymi palcami rąk powierzchni materaca, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.
 
SKLONY TUŁOWIA W PRZÓD
W CZASIE 2 MINUT

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OCENA / ILOŚĆ

OCENA / ILOŚĆ

5

4

3

5

4

3

Grupa wiekowa
do 25 lat

70

60

50

50

45

40

Grupa wiekowa
od 26 do 30 lat

65

55

45

45

40

35

Grupa wiekowa
od 31 do 35 lat

62

52

42

38

33

28

Grupa wiekowa
od 36 do 40 lat

60

50

35

36

31

26

Grupa wiekowa
od 41 do 45 lat

55

45

30

34

29

24

Grupa wiekowa
od 46 do 50 lat

50

40

27

32

27

22

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP