Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OSTRZEŻENIA

Informacje o zamkniętych akwenach morskich

Pod podanym linkiem znajduje się wykaz zamkniętych i niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa stref morskich.
Strefy morskie niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa przyległe do CPSP: 6a (P-21), 6b (P-24), 6c, 6 (P-20)
oraz strefa niebezpieczna dla żeglugi i rybołówstwa określona współrzędnymi:
- 54-35,400N          016-08,770E;
- 54-50,250N          016-56,440E;
- 54-59,300N          016-39,000E;
- 54-47,030N          016-46,360E;
- 54-40,750N          016-16,950E.

https://bhmw.gov.pl/pl/warnings/current/

 

Informacje o zamknięciu żeglugi powietrznej

 

Pod podanym linkiem znajduje się wykaz stref powietrznych zamkniętych dla statków powietrznych.
Strefy nad poligonem:
- EPD53A;
- EPD53B;
- EPD53C;
- EPD53D.
Czas aktywacji podawany jest według uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).
W okresie letnim uniwersalny czas koordynowany
(UTC)

= czas lokalny (LT) – 1 godz.

W okresie zimowym uniwersalny czas koordynowany (UTC)

= czas lokalny (LT) – 2 godz.

Poziom lotu (FL) = 30,48 m.

 https://airspace.pansa.pl/aup/current

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP