Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O nas

Klub został założony 05.03.2018 r.

Klub działa w oparciu o struktury stowarzyszenia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Pierwszym Prezesem Klubu został wybrany st. szer. Krystian KOS. 

Nadrzędnym celem Klubu jest współpraca z Zarządem Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz placówkami Służby Krwi, poprzez systematyczne organizowanie akcji zbiorowego krwiodawstwa wśród żołnierzy Centralnego Poligonu Sił Powietrznych oraz aranżowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień Członkom Klubu oraz Honorowym Dawcom Krwi. Powyższe działania zawierają się w programie Ministra Zdrowia w zapewnieniu samowystarczalności Polski w krew i jej składniki, a także propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.

Pobory krwi odbywają się we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.

Klub odpowiada na apele o krew, jak również sam je ogłasza wedle potrzeby.

Organizujemy również raz do roku rejestrację do bazy potencjalnych komórek macierzystych DKMS.

 

WŁADZE KLUBU

 

Obecnie wybrany na kadencję 2019-2023 Zarząd Klubu liczy pięć osób:

 • Prezes: kpr. Krystian KOS
 • Wiceprezes: st. szer. Emil KAPA
 • Członek zarządu (sekretarz/skarbnik): szer. Mateusz BĘBEN
 • Członek zarządu: st. szer. Roman BIELAWA
 • Członek zarządu: szer. Michał ŻOK
 • Przedstawiciel Klubu w Rejonowej Radzie HDK PCK w Słupsku:  kpr. Krystian KOS

  CZŁONKOSTWO

Aby zostać członkiem naszego Klubu należy wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć ją prezesowi klubu. Dodatkowo raz do roku konieczne jest opłacenie składki członkowskiej PCK w wysokości - 25 zł. 50% składki przekazywana jest na działalność statutową PCK, drugie 50% pozostaje w dyspozycji Klubu na bieżącą działalność.

W 2020 roku przewidujemy nieodpłatną dystrybucję książeczek HDK dla członków Klubu.

Informujemy żołnierzy, którzy oddają krew, że Wasza NIEOBECNOŚĆ z powodu oddawania krwi jest USPRAWIEDLIWIONA zwolnieniem lekarskim, które otrzymujecie w po oddaniu krwi.

Zgodnie z ustawą musicie poinformować swoich bezpośrednich przełożonych (wystarczy ustnie), że wyrażacie chęć oddania krwi.

Osoby, które nie zostaną dopuszczone do donacji z powodów zdrowotnych otrzymają również czasowe zwolnienie obejmujące czas rejestracji i badania.

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

  
 • BIP