Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Poniżej zamieszczamy najczęściej zadawane pytania w procesie prowadzonych kwalifikacji.

1) Kogo poszukujemy?

Poszukujemy przede wszystkim ludzi z pasją. Każdego, kto ma wystarczająco dużo zapału, energii i odwagi. Ludzi dla których szlify wojskowe będą misją a także przyjemnością. Ludzi lubiących pracować w zespole, wiedzących czego chcą. Konieczne cechy to zdyscyplinowanie, rzetelność, uczciwość, odwaga.

Należy pamiętać, że stosunek służbowy powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby oraz potrzebami Sił Zbrojnych RP.

2) Kto może zostać żołnierzem Centralnego Poligonu Sił Powietrznych?

Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej i nie jest karana sądownie.

3) Jakie są wymagania aby zostać żołnierzem?

Kandydatem na żołnierza zawodowego może być osoba, która:

a) posiada polskie obywatelstwo,

b) ukończyła 18. rok życia,

c) ma nieposzlakowaną opinię,

d) niekarana sądownie,

e) posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia służby,

f) ma pełną zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby,

g) posiada odpowiednie wykształcenie, w zależności do jakiego korpusu się ubiega:

- w korpusie oficerów – wymagane posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony;

- w korpusie podoficerów – wymagane posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

- w korpusie szeregowych - posiadanie wykształcenia gimnazjalnego, zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego oraz posiadanie przygotowania zawodowego, kwalifikacji lub umiejętności przydatnych w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

4) Jakie są wymagane dokumenty od kandydatów aplikujących do zawodowej służby wojskowej w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych, podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

a) własnoręcznie podpisany CV (Curriculum vitae);

b) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie (skany) świadectw pracy (świadectwa ukończonych szkół, kursów, prawo jazdy, itp.).

5) Jak długo trwa proces rekrutacji?

Proces rekrutacji zazwyczaj trwa do 4 miesięcy.

6) Jak można dostarczyć dokumenty aplikacyjne?

Dokumenty można dostarczyć na 3 sposoby:

a) Osobiście: Kancelaria Jawna Centralnego Poligonu Sił Powietrznych ul. Poligonowa 1, 76-270 Ustka. Z dopiskiem: „Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej”.

b) Pocztą na adres: Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka, ul. Poligonowa 1, 76-270 Ustka. Z dopiskiem: „Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej”.

c) Przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email cpsp@ron.mil.pl. W tytule „Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej”

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP