Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Poniżej zamieszczamy najczęściej zadawane pytania w procesie prowadzonych kwalifikacji.
1)    Kogo poszukujemy?
Poszukujemy przede wszystkim ludzi z pasją. Każdego, kto ma wystarczająco dużo zapału, energii i odwagi. Ludzi dla których szlify wojskowe będą misją a także przyjemnością. Ludzi lubiących pracować w zespole, wiedzących czego chcą. Konieczne cechy to zdyscyplinowanie, rzetelność, uczciwość, odwaga.
2)    Kto może zostać żołnierzem Centralnego Poligonu Sił Powietrznych?
Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej i nie jest karana sądownie.
3)    Jakie są wymagania aby zostać żołnierzem?
Kandydatem na żołnierza zawodowego może być osoba, która:
a)    posiada polskie obywatelstwo,
b)    ukończyła 18. rok życia,
c)    ma nieposzlakowaną opinię,
d)    niekarana sądownie,
e)    posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia służby,
f)     ma pełną zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby,
g)    posiada odpowiednie wykształcenie, w zależności do jakiego korpusu się ubiega:
-    w korpusie oficerów – wymagane posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony;
-    w korpusie podoficerów – wymagane posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
-    w korpusie szeregowych - posiadanie wykształcenia gimnazjalnego, zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego oraz posiadanie przygotowania zawodowego, kwalifikacji lub umiejętności przydatnych w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).
4)    Jakie są wymagane dokumenty od kandydatów aplikujących do zawodowej służby wojskowej w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych, podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
a)    własnoręcznie podpisany CV (Curriculum vitae);
b)    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy (świadectwa ukończonych szkół, kursów, prawo jazdy, itp.).
Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w skoroszycie kartonowym lub plastikowym.
5)    Jak długo trwa proces rekrutacji?
Proces rekrutacji zazwyczaj trwa do 3 miesięcy.
6)    Jak można dostarczyć dokumenty aplikacyjne?
Dokumenty można dostarczyć na 2 sposoby:
a)    Osobiście: Kancelaria Jawna Centralnego Poligonu Sił Powietrznych ul. Poligonowa 1, 76-270 Ustka. Z dopiskiem: „Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej”.
b)    Pocztą na adres: Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka, ul. Poligonowa 1, 76-270 Ustka. Z dopiskiem: „Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej”.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP