Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
LINKI

Wojskowe Centrum Krwiodwawstwa

https://www.wckik.pl/

Polski Czerwony Krzyż

www.pck.pl

Polski Czerwony Krzyż facebook

www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku

http://www.krwiodawstwo.slupsk.pl/

Klub HDK PCK przy Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce

https://www.facebook.com/Klub-HDK-PCK-przy-Centralnym-Poligonie-Si%C5%82-Powietrznych-w-Ustce-101011041438586

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

www.wckik.pl

Dawcom w Darze

www.dawcomwdarze.pl

Dawcom w Darze facebook

www.facebook.com/Dawcom.w.Darze

Ministerstwo Zdrowia

https://www.gov.pl/web/zdrowie

Twoja krew

https://twojakrew.com

Narodowe Centrum Krwi

https://www.gov.pl/web/nck/

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP