Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KOMUNIKATY

Poligon Wojskowy – to miejsce ćwiczeń i szkoleń!

W trosce o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców  usteckiego poligonu,  miłośników przyrody, grzybiarzy, wędkarzy, turystów oraz osób poszukujących wrażeń  Centralny Poligon Sił Powietrznych przypomina o zasadach bezpieczeństwa i informuje,że:

•    teren poligonu stanowi teren zamknięty Resortu Obrony Narodowej;
•   przemieszczanie się/ poruszanie się po jego terenie może odbywać się tylko na  podstawie przyznanych uprawnień   (przepustek);

•  rejestracja obrazu i dźwięku na terenie poligonu jest zabroniona.

POLIGON TO NIE SZLAK TURYSTYCZNY

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp., a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione – w tym urban exploration, czy też chęć zobaczenia „żołnierzy w akcji”. Przemieszczanie się pojazdów i kolumn wojskowych, zajęcia z wykorzystaniem amunicji i materiałów wybuchowych, a także możliwość wystąpienia na terenie poligonu  przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych  stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia każdej osoby, która nieuprawniona przebywa na poligonie.

Kierowcy sprzętu wojskowego (np. wozów bojowych, pojazdów ponadnormatywnych) przemieszczając się mogą mieć ograniczone pole widzenia, chociażby ze względu na specyfikę danego sprzętu. Osoba lub pojazd osobowy przebywając lub poruszając się po terenie poligonu bez uprawnienia zagrożona jest wypadkiem, który skutkować może utratą zdrowia lub życia, stratami materialnymi w przypadku kolizji, zderzenia 
z ww. sprzętem wojskowym.Do podobnej tragedii może dojść podczas nagłego pojawienia się osób postronnych na strzelnicy, pasie ćwiczeń, stanowiskach ogniowych  
w trakcie prowadzenia zajęć i strzelań bojowych.

NIEPRAWDZIWE/OBIEGOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POLIGONU

Osoby, które dokonują wejścia/wjazdu/wtargnięcia na teren poligonu bardzo często powołują się na opublikowane „gdzieś” informacje albo na tzw. zasłyszane informacje lub stwierdzają, że: „zawsze tak było” lub „zawsze było można”. Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy pełniących służbę dyżurną, pracowników ochrony oraz przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej dokonujących zatrzymań i kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które weszły/wjechały/wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że: „przecież w weekendy można”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONUJĄCYCH TRAS/SZLAKÓW ROWEROWYCH I PIESZYCH.

 1. https://pomorskie.travel/
 2. http://www.turystyka.wzp.pl/szlaki-turystyczne/trasy-rowerowe-0
 3. https://powiat.slupsk.pl/strona/szlaki-rowerowe
 4. https://visit.ustka.pl/aktywnie/
 5. https://ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=273&Itemid=155&lang=pl
 6. https://postomino.pl/atrakcje
 7. https://www.jaroslawiec.com.pl/atrakcje/4/szlaki_rowerowe_i_turystyczne
 8. http://www.turystycznybaltyk.pl/sk23-szlaki-rowerowe.html
 9. https://ustka.travel

Biorąc pod uwagę informacje zawarte na powyższych stronach internetowych jeszcze raz podkreślmy, że przez teren Centralnego Poligonu Sił Powietrznych nie prowadzą żadne  trasy/szlaki rowerowe i piesze.

STRONY INTERNETOWE INFORMUJĄCE O RZEKOMYM PRZEBIEGU ROWEROWEGO SZLAKU POLIGONOWEGO (JAROSŁAWIEC – USTKA, USTKA – JAROSŁAWIEC).

 1. http://eustka.com/atrakcje/szczegoly/szlaki-rowerowe
 2. http://rowerowykraj.pl/wybrzeze-na-rowerze-trasa-w-sam-raz-dla-zoltodziobow-cz-2/
 3. http://www.naplazy.pl/index.php?id=podstrony&idd=115&idm=32
 4. http://www.huraganzabrze.evbox.pl/2009/brzegbaltyku1.html
 5. http://www.navime.pl/trasa/27207/Ustka-poligon-Jaroslawiec-Ustka+bunkry+2012-07-08+17:03

Informujemy, że Komenda Poligonu podjęła i będzie kontynuowała działania mające na celu sprostowanie nieprawdziwej informacji dotyczącej funkcjonowania  poligonowego szlaku rowerowego.

PROFILAKTYKA I ZAPOBIEGANIE NARUSZENIOM GRANIC CENTRALNEGO POLIGONU SIŁ POWIETRZNYCH.

W przypadku planowania tras rowerowych i pieszych należy pamiętać, że teren poligonu jest miejscem, na którym osobom nieupoważnionym wstęp i przebywanie jest surowo zabronione, dlatego też należy wziąć pod uwagę rzetelne informacje na temat funkcjonujących  tras/szlaków rowerowych i pieszych. Ponadto należy wziąć pod uwagę znajomość uwarunkowań związanych z dostępnością terenu poligonu. Zwracamy również uwagę na możliwość błędnego wskazywania przez nawigacje trasy przejazdu czy przejścia przez teren poligonu.

W przypadku wejścia, przebywania na terenie poligonu na skutek zagubienia, zbłądzenia i stwierdzenia faktu,  znajdowania się na poligonie konieczny jest natychmiastowy kontakt z Oficerem Dyżurnym Centralnego Poligonu Sił Powietrznych tel. 261 232 164  lub 261 231 264 i realizacja  poleceń Oficera Dyżurnego oraz innych powiadomionych i podejmujących działania  organów uprawnionych ( służba ochronna SUFO, patrol żandarmerii wojskowej).

W przypadku dojazdu do terenu poligonu ( punkty kontroli terenu , drogi dojazdowe) koniecznym jest zwracanie uwagi na znaki, tablice informacyjne które informują o  stosownym zachowaniu dotyczącym możliwości wjazdu / wejścia  na teren poligonu.

 W przypadku wątpliwości, pytań dotyczących wjazdu / wejścia na teren poligonu w dni powszednie w  godzinach 07.00 – 15.30 udzielają:

 1. Oficer prasowy CPSP - tel. 261 232 169 lub 519 038 648.
 2. Komenda CPSP – tel. 261 232 101.

W dni świąteczne i wolne od pracy oraz po godzinie 15.30 informacji udziela Oficer Dyżurny Centralnego Poligonu Sił Powietrznych tel. 261 232 164  lub 261 231 264.

Zwracamy się z gorącą prośbą i apelujemy o przestrzeganie zasad dotyczących przebywania na terenie poligonu mających na celu wzajemne poszanowanie i zrozumienie wymagań dotyczących ochrony poligonu i związanym z tym zapobieganiem powstawaniu negatywnych skutków.

POLIGON JEST CHRONIONY

Organy uprawnione do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu to  żołnierze Centralnego Poligonu Sił Powietrznych i Żandarmerii Wojskowej, a także pracownicy Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej SUFO.

ZA NIEUPRAWNIONE PRZEBYWANIE NA TERENIE POLIGONU GROŻĄ KONSEKWENCJE KARNE

Nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym stanowi wykroczenie w myśl art. 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i może skutkować między innymi nałożeniem kary grzywny w wysokości do 500 PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren poligonu łamiąc zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku.

OTWARTE SZLABANY NIE OZNACZAJĄ MOŻLIWOŚCI WSTĘPU

Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”, czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych.

 

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo. Poligon wojskowy to nie miejsce wypoczynku i rekreacji tylko miejsce ćwiczeń i szkoleń!

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

  
 • BIP