Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
HISTORIA
Krótki rys historyczny jednostki
        
        
Początki poligonu sięgają roku 1946, kiedy to w Niechorzu, na zachód od Mrzeżyna Gryfickiego, powołano Komendę Poligonu nr 3. Sześć lat później, po kilkakrotnych zmianach dyslokacji poligon ostatecznie przeniesiono do Wicka Morskiego, gdzie znaleziono wreszcie odpowiedni teren do ćwiczeń i strzelań poligonowych.
Garnizon Wicko Morskie utworzono w 1974 roku. W skład poligonu włączono wówczas także lotnisko wraz z infrastrukturą. Od tego momentu Ośrodek był sukcesywnie rozbudowywany. Powstałe obiekty szkoleniowe i zaplecze socjalne w pełni zaspokajały ówczesne potrzeby szkolących się tutaj wojsk.
 
W tym czasie Poligon sukcesywnie się rozwijał oraz kilkakrotnie zmieniał nazwę:
 
1946 – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk OPL;
1952 – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Artylerii Przeciwlotniczej;
1954 – Centralny Poligon Artylerii Przeciwlotniczej;
1961 – Filia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Ustce;
1966 – Obóz Ćwiczeń i Poligon Artylerii Przeciwlotniczej;
1970 – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Artylerii i Wojsk Obrony P/Lot;
1981 – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej;
2003 – Centralny Poligon Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej;
2004 – Centralny Poligon Sił Powietrznych.
 
W swojej historii zmieniało się również miejsce dyslokacji Komendy poligonu:
 
-      luty 1946r. – m. Niechorze;
-      kwiecień 1948r. – m. Mrzeżyno;
-     maj 1961 r. – m. Ustka – na mocy Zarządzenia Szefa SG POW nr 22 z dnia 06.05.1961 r.;
-     październik 1996r. – m. Ustka – po rozformowanym 44 dywizjonie rakietowym.
 
Wykaz chronologiczny dowódców:
 
stopień, Imię i Nazwisko Dowódcy, okres dowodzenia:
-      ppłk Kazimierz Jackowski, 1946 – 1946;
-      por. Leon Pilczuk, 1946 – 1946;
-      ppłk Aleksander Iliaszewicz, 1946 – 1947;
-      por. Leon Pilczuk, 1947 – 1957;
-      mjr Tadeusz Ozga, 1957 – 1959;
-      mjr Witold Pawulski, 1959 – 1961;
-      ppłk Władysław Kordas, 1961 – 1966;
-      płk Stanisław Pałka, 1966 – 1968;
-      płk Władysław Owsiany, 1968 – 1990;
-      płk dr Jan Olech, 1990 – 2004;
-      płk dypl. Ryszard Marcinkowski, 2004 – 2007;
-      płk dypl. inż. Andrzej Witek, 2007 – 30.05.2014r.;
-  cz.p.o. ppłk mgr inż. Bogusław Atalski, 30.05.2014r -31.12.2014r.;
-  płk mgr inż. Bogusław Atalski, 2015 - 2015 - 31.01.2018
-  cz. p. o. ppłk mgr inż. Zenon Szutenberg, 01.02.2018 -  03.09.2018
-  płk dypl. Stefan Świdurski 03.09.2018 - do chwili obecnej.
 
Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka od sierpnia 1996 roku zaczął funkcjonować w strukturach organizacyjnych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (dotychczas podlegał pod Pomorski Okręg Wojskowy). Koncepcja jego funkcjonowania coraz bardziej przystała do potrzeb i oczekiwań ćwiczących wojsk. Swoje umiejętności sprawdzili tu lotnicy, rakietowcy i radiotechnicy. Strzelały także pododdziały i oddziały Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. Coraz częściej gościli tu przedstawiciele innych armii. Rozpad Układu Warszawskiego wypłynął na poszerzenie możliwości wykorzystania poligonu. Koncepcja krajowych strzelań rakietowych stała się realna. Pierwsze eksperymentalne strzelanie bojowe z zestawu OSA-AK odbyło się we wrześniu 1988 r. Zadanie to wykonał z sukcesem 83 paplot.(obecnie 8 Koszliński Pułk Przeciwlotniczy) pod dowództwem ppłk Janusza Lazara. Celem była rakieta "woda-woda" P-15. W 1989 roku stzrelania wykonywał obecny 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, do rakiet P-15, oraz eksperymentalne strzelania  prowadził 124 paplot (obecny 3 Pułk Przeciwlotniczy 14 SDZ) do imitatora celu powietrznego M-21 R KOLIBER. Od tego momentu można mówić o rakietowych strzelaniach przeciwlotniczych w Polsce. W 1992 roku „sezon strzelecki„ rozpoczęły „Newy”, w 1993 roku „Kuby”, 1994 roku „Wołchowy”, a w 1995 roku „Krugi”. Od roku 90- tego szkoliło się rocznie na poligonie około 10.000 żołnierzy.
Ponadprzeciętne zainteresowanie prowadzeniem ćwiczeń na tym terenie okazali także przedstawiciele państw NATO. Z celami powietrznymi zmierzyli się tu już przedstawiciele armii Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Włoch oraz Czech, Węgier i Słowacji. W 2002 roku na poligonie odbyły się jedne z największych ćwiczeń NATO „Strong Resolve”. W manewrach wzięli udział żołnierze z Danii, USA, Francji, Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Polski, Szwecji, Bułgarii i Rumunii. W sumie ćwiczyło i odwiedziło poligon w ostatnich latach około 10.000 żołnierzy i dyplomatów z państw sojuszniczych.
Obecnie Centralny Poligon Sił Powietrznych zapewnia w szerokim zakresie możliwość szkolenia ze strzelaniem bojowym praktycznie wszystkim rodzajom wojsk. Obywają się tu ćwiczenia i strzelania do celów powietrznych. Lotnicy prowadzą ogień do celów nawodnych i powietrznych oraz bombardują cele nawodne. Do celów nawodnych strzelają artylerzyści. Swój kunszt sprawdza tu artyleria okrętowa. Prowadzone są także strzelania szkolne i sprawdzające oraz ćwiczenia połączone ze strzelaniem pododdziałem czołgów, piechoty i obrony wybrzeża. CPSP posiada bogatą infrastrukturę poligonową.
Współczesne oblicze poligonu, jego nieustanny rozwój i kolejne osiągnięcia są wynikiem owocnej pracy i dokonań kilku pokoleń przeciwlotników i specjalistów różnych dziedzin, związanych z bronią przeciwlotniczą. W ostatnich latach stał się on nowoczesnym, dobrze wyposażonym i prężnym poligonowym ośrodkiem szkolenia, jednym z bardziej znanym specjalistycznych poligonów Sojuszu Północnoatlantyckiego.
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP