Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Etapy rekrutacji

Etapy rekrutacji

Etapy rekrutacji oraz procedury weryfikacji kandydatów ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych:
1)    Rozmowa kwalifikacyjna
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zweryfikowane zostaną informacje dotyczące: wykształcenia oraz posiadanych kwalifikacji, które mogą być przydatne w służbie.
2)    Egzamin z wychowania fizycznego.
Egzamin z wychowania fizycznego odbywa się w jednostce wojskowej. Ocenie podlega sprawność fizyczna kandydata m.in. marszobieg na 3000 m, podciąganie na drążku wysokim, bieg wahadłowy, skłony tułowia w przód

  (więcej informacji w zakładce sprawdzian z wychowania fizycznego).

3)    Kompletowanie dokumentów.
Wojskowa Komenda Uzupełnień powiadomi kandydata o otrzymaniu zgody na powołanie do zawodowej służby wojskowej. Obowiązkiem kandydata będzie dostarczenie do Komendanta WKU wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz kompletu dokumentów posiadanych kwalifikacji.
4)    Badania lekarskie.
Po złożeniu wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej, Komendant WKU skieruje kandydata na badania lekarskie i psychologiczne, celem określenia przydatności do zawodowej służby wojskowej. Po wykonanych badaniach kandydat otrzyma stosowne orzeczenie.
5)    Przesłanie kompletu dokumentów do organu uprawnionego do powołania do zawodowej służby wojskowej.
Komendant WKU przesyła komplet dokumentów do uprawnionego organu w celu powołania do zawodowej służby wojskowej. Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje na podstawie rozkazu personalnego.
6)    Podpisanie kontraktu.
Po powołaniu do zawodowej służby wojskowej Dowódca jednostki podpisze z kandydatem kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej, w którym określi datę rozpoczęcia służby.
7)    Stawiennictwo w jednostce wojskowej.
Na podstawie kontraktu WKU wystawi skierowanie, z którym kandydat stawia się w jednostce wojskowej i rozpoczyna służbę. Skierowanie to dokument informujący o stawieniu się kandydata w konkretnej jednostce wojskowej w nakazanym terminie w celu rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej.
PAMIĘTAJ!

Żeby zostać żołnierzem zawodowym, musisz przejść wszystkie etapy.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP