Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Etapy rekrutacji

Proces rekrutacji można podzielić na 3 etapy:

Etap pierwszy realizowany w JW

-        kontakt telefoniczny z przedstawicielem JW (tel. 261-232-142 lub 261-232-120);

-        przesłanie dokumentów (3 sposoby pkt 6);

-        rozmowa kwalifikacyjna (umówiony termin).

Etap drugi realizowany w WKU

-        informacja z WKU o przejściu etapu pierwszego;

-        zgłoszenie się w umówionym terminie do WKU;

-        złożenie wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej;

-        złożenie kompletu dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, inne uprawnienia oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji;

-        skierowanie do Wojskowej Pracowni Psychologicznej na badania, po badaniu kandydat otrzyma orzeczenie;

-        skierowanie do Wojskowej Komisji Lekarskiej na badania celem określenia przydatności do zawodowej służby wojskowej. Po wykonanych badaniach kandydat otrzyma orzeczenie;

-        przesłanie kompletu dokumentów do uprawnionego organu w celu powołania do zawodowej służby wojskowej.

Etap trzeci jest realizowany w Jednostce i macierzystym WKU)

-        kontakt telefoniczny przedstawiciela JW z kandydatem w sprawie określenia terminu stawiennictwa do służby;

-        wydanie rozkazu personalnego o powołaniu, wyznaczeniu i przygotowanie kontraktu;

-        zapoznanie kandydata z rozkazem personalnym o powołaniu, wyznaczeniu i podpisanie kontraktu z określoną datą rozpoczęcia służby;

-        Komendant WKU wystawi skierowanie, z określoną datą, godziną stawienia się w jednostce wojskowej.

 

Przez cały proces rekrutacji, jest utrzymywany stały kontakt z kandydatem. Na każdym etapie kandydat ma prawo kontaktować się z osobami funkcyjnymi w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz pomocy.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP