Centralny Poligon Sił Powietrznych

BIP

Skargi i Wnioski


W sprawach skarg i wniosków Komendant Centralnego Poligonu Sił Powietrznych przyjmuje  interesantów  w  każdy poniedziałek  w godzinach: 1300 - 1600., po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie pod nr telefonu 261 232 101.

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP