Centralny Poligon Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 lipca 2021
"Zardzewiała Śmierć" - Przedmioty niebezpieczne i wybuchowe.

POLIGON TO TEREN WYSTĘPOWANIA PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Poligon to obszar, na którym występują czy też mogą występować przedmioty wybuchowe i niebezpieczne stanowiące pozostałości po zrealizowanych ćwiczeniach i strzelaniach prowadzonych aktualnie jak również realizowanych w latach poprzednich. Przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego są zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego, w związku z powyższym wejście i przebywanie osób nieuprawnionych na terenie poligonu jest zabronione i zagraża ich bezpieczeństwu.

POTOCZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Stwierdzenie, że zardzewiały pocisk, granat, mina lub innych przedmiot pochodzenia wojskowego, który znajduje się w ziemi przez długi okres czasu nie stanowi zagrożenia jest nieprawdziwe.

Obchodzenie się z przedmiotami wybuchowymi pochodzenia wojskowego jest niebezpieczne. Leżący w ziemi, niejednokrotnie przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, skorodowany przedmiot przypominający pocisk artyleryjski, granat lub minę jest w dalszym ciągu ogromnym zagrożeniem. Przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego nazywane są „zardzewiałą śmiercią”. Nazwa ta  związana jest przede wszystkim z tym, że   materiały wybuchowe, które są stosowane w technice wojskowej nie tracą właściwości wybuchowych gdyż są odporne na działanie czynników atmosferycznych i pomimo upływu lat w dalszym ciągu  stanowią zagrożenie oraz z tym że  materiały z których zostały wykonane zapalniki z upływem lat utleniły się lub skruszały, uszkadzając tym samym mechanizmy zabezpieczające przed wybuchem.

W związku z powyższym, nie należy dotykać, ruszać, przenosić czy też manipulować przy przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych. Neutralizacją takich przedmiotów zajmuje się Patrol Saperski, w skład którego wchodzą wykwalifikowani i wyszkoleni do realizacji takich zadań żołnierze.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTAMI WYBUCHOWYMI
I NIEBEZPIECZNYMI

Pomimo intensywnej działalności Patroli Saperskich, które oczyszczają kraj z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, w dalszym ciągu zdarzają się wypadki wśród ludności cywilnej związane z „zardzewiałą śmiercią”. Wynika to przede wszystkim z nieświadomości ludzi co może grozić w związku z bezpośrednim kontaktem z ww. przedmiotami. To nie tylko uszkodzenie ciała, ale też trwałe kalectwo (utrata ręki lub nogi), jak również utrata życia, to „cena” jaką płaci się za bezmyślność w działaniach w kontakcie z materiałami wybuchowymi.

ZASADY POSTĘPOWANIA PO ZNALEZIENIU PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Po znalezieniu przedmiotu wybuchowego (pocisku artyleryjskiego, granatu, miny, elementu pocisku rakietowego, itp.) lub innego niebezpiecznego przedmiotu, należy bezwzględnie przestrzegać nw. zasad:

1)      nie dotykać, nie podnosić znalezionego przedmiotu;

2)      nie manipulować przy odnalezionym przedmiocie;

3)      oznaczyć rejon położenia przedmiotu w sposób charakterystyczny, łatwy do zlokalizowania;

4)      powiadomić bezzwłocznie oficera dyżurnego Centralnego Poligonu Sił Powietrznych dzwoniąc pod jeden z podanych nr. tel.: 261-232-164, 261-231-264 lub 510-926-155;

5)      zaczekać w bezpiecznej odległości na przybycie Patrolu Saperskiego.

 

Pamiętaj!!! Nieuprawnione przebywanie na poligonie nie tylko grozi konsekwencjami karnymi. Zagrożone jest też twoje życie lub zdrowie. Przedmioty wybuchowe i niebezpieczne są ogromnym zagrożeniem. Nie lekceważ tego!!!

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP