Centralny Poligon Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 marca 2020
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W dniach 27 i 28 lutego w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W czwartek w Klubie CSMW otwarta została dla żołnierzy pracowników RON CPSP, a także wszystkich chętnych wystawa tematyczna.

„Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu.”

Wystawa prezentuje tragiczną, ale i bohaterską zarazem historię 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Przedstawiono na niej w zarysie zarówno dzieje 5. Wileńskiej Brygady AK na Wileńszczyźnie w 1944 roku i na Białostoczyźnie w 1945 roku, jak i działania oddziałów legendarnego mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” już na Pomorzu w latach 1945–1946. Zaprezentowane zostały także poszczególne sylwetki dowódców (samego „Łupaszki” oraz jego podkomendnych, w tym sanitariuszek i łączniczek). Osobne miejsce na wystawie poświęcono działalności komunistycznego aparatu bezpieczeństwa oraz próbom upamiętnienia poległych, przez dzięsięciolecia zapomnianych lub oczernianych, Żołnierzy Wyklętych 5. Wileńskiej Brygady AK. Pierwsza oficjalna prezentacja wystawy miała miejsce 5 lipca 2012 roku w Lubichowie, podczas zakończenia X Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”.

Materiał ilustracyjny zaprezentowany na panelach wystawy pochodzi w przeważającej części ze zbiorów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz zbiorów prywatnych. Autorkami wystawy są Izabela Brzezińska, historyk z pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego Oddziału IPN oraz Marzena Kruk, naczelnik archiwum gdańskiego Oddziału IPN. Ekspozycja składa się z 21 paneli.

W piątek w CPSP Ustka odbył się uroczysty apel oraz bieg pamięci. Odegrany został hymn państwowy i podniesiona flaga państwowa. Podczas apelu odczytany  został list Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka.  W swoim liście Minister Obrony Narodowej skierował do uczestników między innymi takie słowa: " Pamięć o bohaterach jest tym, co buduje tożsamość narodową i wzmacnia patriotyczne postawy społeczeństwa."
Komendant CPSP płk dypl. Stefan Świdurski w swoim przemówieniu również podkreślał symbolikę tego święta oraz słowo klucz, którym jest "Pamięć" zarówno o dokonaniach Żołnierzy Wyklętych jak również pamięć o naszych powinnościach wobec Ojczyzny, które mamy obowiązek wypełniać swoją codzienną służbą i pracą.
Żołnierze i pracownicy RON CPSP uczcili także pamięć o Żołnierzach Wyklętych biorąc udział w marszobiegu na trasie symbolicznych 1963 metrów, nawiązującej do tragicznej daty śmierci ostatniego "leśnego" żołnierza ZWZ- AK a później WiN - Józefa Franczaka ps. "Lalek". Był to drugi  taki marszobieg  organizowany na terenie CPSP, w którym żołnierze podążając także za hasłem Szefa Sztabu Generalnego WP generała Rajmunda T. Andrzejczaka „Bez wysiłku nie ma zwycięstwa” postanowili podwoić  symboliczny dystans i jak zapowiadają organizatorzy i uczestnicy będzie to kontynuowane w latach kolejnych. Nasi żołnierze jak co roku będą reprezentować Centralny Poligon Sił Powietrznych także w biegach "Tropem  Wilczym" organizowanych w Garnizonie Słupsk i Ustka w dniach 29 lutego i 01 marca.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP