Centralny Poligon Sił Powietrznych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 października 2020
10 października - Święto Żołnierza Rezerwy

W dniu 10 października obchodzimy Święto Żołnierza Rezerwy, ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2019 r. Data obchodów święta nie jest przypadkowa, bowiem nawiązuje do zwycięskiej bitwy pod Koronowem 10 października 1410 r. To tam polskie rycerstwo i pospolite ruszenie stoczyło zacięty bój z wojskami zakonu krzyżackiego. Polacy, po zdobyciu chorągwi, wywołali zamieszanie wśród Krzyżaków, które przerodziło się w ich ucieczkę. Bitwa ta pozbawiła Zakon o jedną trzecią zebranych na nowo sił i powstrzymała zaplanowany marsz na Bydgoszcz i Wielkopolskę. Finalnie, przyczyniła się do podpisania pokoju w Toruniu w 1411 r., kończąc Wielką Wojnę z Zakonem Krzyżackim. Bitwa ta stanowi przykład jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych średniowiecznej Europy. Wówczas rycerze, którzy po rozejmie z 1410 r. pozostawali w znacznym rozproszeniu na terytorium przygranicznym, wraz z szlachtą wielkopolską, dwoma prywatnymi hufcami oraz niewielkim oddziałem sprzymierzonych Tatarów,  stanęli na wezwanie króla Władysława II Jagiełły.

Ustanowione święto ma być wyrazem szacunku dla żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na wezwanie stawiają się do służby, aby w myśl przysięgi wojskowej Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Na przestrzeni wieków żołnierze rezerwy, tak jak rycerze i pospolite ruszenie, walcząc o Polskę, niejednokrotnie dawali przykład postawy godnej naśladowania, oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego.

Wszystkim Żołnierzom Rezerwy Centralnego Poligonu Sił Powietrznych oraz wszystkim byłym żolnierzom CPSP składamy z tej okazji najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za Wasz codzienny wysiłek wkładany w utrzymanie
i podnoszenie zdolności obronnych naszej Ojczyzny.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP