Strona Główna
Uwaga Niewybuchy
Na terenie poligonu odbywają się strzelania z różnej amunicji co powoduje możliwość napotkania niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów niebezpiecznych. Postępowanie w przypadku napotkania niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niebezpiecznego.

W przypadku napotkania niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niebezpiecznego należy:

- nie dotykać odnalezionego przedmiotu;
- nie podnosić odnalezionego przedmiotu;
- nie manipulować przy niewybuchu, niewypale lub niebezpiecznym przedmiocie;
- zaznaczyć w charakterystyczny dla siebie sposób miejsce znalezienia.


Bezwzględnie powiadomić  oficera dyżurnego CP SP

                                                                                                                                                                                                                    tel. 261-232-164, 261-231-264 lub tel. kom. 510926155


PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA NIEWYBUCHÓW

 

 U W A G A ! ! !

 

Przebywanie na poligonie w trakcie strzelań i ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Lekceważenie zakazów wstępu na teren poligonu, zbieranie runa leśnego oraz pozyskiwanie metalowych części zużytej amunicji, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej. Każde odstępstwo od obowiązujących zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa tworzy przesłankę  do powstania wypadków. Ich następstwem może być śmierć bądź trwałe kalectwo nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu.


 

Niedziela, 23 luty 2020r.
Odwiedzono nas 5674861 razy