Strona Główna
ZASADAY PORUSZANIA SIĘ PO POLIGONIE„ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE POLIGONU”

Maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdów na terenie poligonu wynosi 50 km/h.
    Zabrania się zjeżdżania z dróg asfaltowych, wjeżdżania w las, na plażę, w pasy przeciwpożarowe oraz poruszania po drogach eksploatacyjnych Lasów Państwowych
i Urzędu Morskiego.
    Zabrania się wjeżdżania pojazdami na tereny upraw leśnych, do zbiorników wodnych oraz jazdy po ich brzegach z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

Niedziela, 22 wrzesień 2019r.
Odwiedzono nas 5265212 razy