Strona Główna
ZASADY BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA NA TERENIE POLIGONU


„ZASADY BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA NA TERENIE POLIGONU”

    Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ponoszą wszystkie osoby przebywające na terenie poligonu.
    Przebywanie na terenie poligonu dozwolone jest jedynie w okresie wolnym od strzelań w odniesieniu do wybranych części terenu na którym nie są wykonywane działania zagrażające bezpieczeństwu osób na nim przebywających.
    Zabrania się dotykania, podnoszenia i zbierania znalezionych niewybuchów, niewypałów lub innych  materiałów pirotechnicznych (np. pocisków, bomb, granatów, materiałów wybuchowych).
    W przypadku znalezienia ww. przedmiotów natychmiast powiadomić Oficera Dyżurnego JW 3672 - tel. 261-232-164, 261-231-264.
    W związku z zagrożeniem dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie poligonu zakazany jest połów ryb oraz zbierania runa leśnego na obszarach leśnych leżących w granicach CPSP.
    Tożsamość osób przebywających na terenie poligonu może być sprawdzana przez żołnierzy CPSP oraz Żandarmerię Wojskową.
    Na terenie poligonu obowiązuje zakaz fotografowania zwłaszcza obiektów wojskowych, sprzętu i wyposażenia oraz bazy szkoleniowej i logistycznej.

 

 

                                           Rys. nr 1 tablica informacyjna

Niedziela, 22 wrzesień 2019r.
Odwiedzono nas 5265260 razy