Strona Główna
WYDARZENIA
23.03.2017
Spotkania środowiskowe

W ramach Dnia Podoficera odbyły się spotkania środowiskowe w korpusach podoficerów i szeregowych zawodowych. Starszy Podoficer Dowództwa st.chor.szt. Mirosław Dymarkowski omówił w ramach informowania wewnętrznego aktualne informacje i uregulowania dotyczące służby wojskowej. Był czas na wnioski oraz rozmowy na temat bieżących problemów nurtujących żołnierzy w poszczególnych korpusach. Szeroko omówiony został system zapomóg, gdyż zmienił się algorytm ich przyznawania żołnierzom.Podczas zajęć z żołnierzami spotkał sie także Komendant CPSP płk Bogusław Atalski. Jednym z bardzo ważnych tematów poruszanych w ramach szkolenia była profilaktyka zachowań samobójczych. Temat śmierci samobójczej nurtuje specjalistów od bardzo wielu lat jest szeroko omawiany i komentowany w wielu środowiskach. Niestety problem samobójstw nie omija także grupy zawodowej, którą stanowią żołnierze. Podczas zajęć uwaga słuchaczy skupiona została na symptomach kryzysu psychologicznego, który skutkować może podjęciem próby samobójczej. Jest to problem bardzo złożony i trudny do zdiagnozowania, ale nikt z nas nie powinien być obojętny na sygnały, które bardzo często wysyłają  nam ludzie będący w kryzysie. Statystyki są zatrważające dlatego warto zapoznać się z tematem profilaktyki i tego co możemy zrobić dla siebie i innych oraz jak pomóc w sytuacji zagrożenia. Samobójstwo człowieka niezależnie od jego wieku, statusu, płci jest dramatem grupy,w której osoba funkcjonowała. Nie bądźmy obojętni ! Nasza empatia, rozmowa lub pokierowanie osobą zagrożoną może uratować życie.
GALERIA

Niedziela, 21 kwiecień 2019r.
Odwiedzono nas 4916772 razy