Strona Główna
WYDARZENIA
08.12.2016
W dniu 08.12.2016 r. na podstawie planu zasadniczych przedsięwzięć

przeprowadzano Dzień Podoficera, ktory podzielono na dwie części:
1. Część informacyjna, w której :
-  zapoznano podoficerów z decyzją MON nr 319 w sprawie uruchomienia funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi ( kryteria przyznawania nagród );
- analiza dyscypliny za 2016 r., w tym znajomość przepisów wojskowych;
- poruszono problematykę pełnienia i zmian w służbach wewnętrznych;
- zapoznanie z nowymi zasadami przyznawania zapomóg.
2. Część szkoleniowa:
- omówiono Kodeks Honorowy Żołnierza Wojska Polskiego.
GALERIA

Niedziela, 21 kwiecień 2019r.
Odwiedzono nas 4916722 razy