Strona Główna
Starszy Podoficer Komendy

 

st. chor. szt. Mirosław DYMARKOWSKI

   St. chor. szt. Mirosław Dymarkowski  jest absolwentem Szkoły Chorążych Służby Czołgowo-Samochodowej w Pile. Służbę
w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych rozpoczął w roku 1982 na stanowisku dowódcy plutonu. Od 1983 do 2002r. zajmował kolejno stanowiska kierownika warsztatu, technika sekcji eksploatacji i chorążego zaopatrzenia.
W latach 2002 – 2008 pracował na stanowisku Szefa Służby Sekcji Materiałowej. Od 2008 do 2012r. zajmował stanowisko podoficera specjalisty sekcji logistyki. Zgodnie z rozkazem Komendanta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych nr 30 z dnia 14.09.2012r. pełni obowiązki Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów. Z dniem 31.03.2016 r. rozkazem nr 16/2016 został wyznaczony na stanowisko Starszy Podoficer Komendy.

Środa, 19 czerwiec 2019r.
Odwiedzono nas 5064939 razy