Strona Główna
AKTUALNOŚCI
13.01.2020
CPSP

W dniu 13 stycznia podczas zbiórki w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbyła się inauguracja roku szkoleniowego. Zanim jednak zostały odczytane zadania i wytyczne do szkolenia na 2020 rok podsumowany został jeszcze rok miniony. Statuetki podoficera i szeregowego roku odebrali plut. Krzysztof WROŃSKI oraz st. szer. Emil KAPA. Podsumowane zostało również współzawodnictwo sportowe na szczeblu CPSP. W 2019 roku
najlepszym pododdziałem sportowych zmaganiach okazała się kompania saperów. Puchar Przechodni z rąk Komendanta odebrał pełniący obowiązki dowódcy kompanii saperów ppor. Tomasz ZIÓŁEK.
Komendant Centralnego Poligonu Sił Powietrznych płk dypl. Stefan ŚWIDURSKI pogratulował zespołowego zgarnia i zaangażowania żołnierzom kompanii saperów. Indywidualnie natomiast podkreślony został wysiłek, jaki wkładają żołnierze w podtrzymanie swojej sprawności fizycznej by mieć prawo do noszenia złotej odznaki sprawności fizycznej. W Centralnym Poligonie Sił Powietrznych 7 żołnierzy w 2019 roku potwierdziło swoją doskonała formę i sprawność utrzymując tym samym prawo do noszenia odznaki.
Podczas zbiórki Komendant wręczył także akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe. Nowomianowany Szef Szkolenia ppłk Radosław ZBLEWSKI odczytał także zadania i wytyczne do szkolenia na 2020 rok.
W swoim przemówieniu Komendant płk dypl. Stefan ŚWIDURSKI wyraził wielkie zadowolenie, że nowy rok w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych rozpoczyna się od awansów na kolejne stopnie wojskowe i wyznaczeń na nowe stanowiska. Słowa uznania skierował również do wszystkich żołnierzy zaangażowanych we współzawodnictwo sportowe oraz indywidualnie podtrzymujących sprawność fizyczna na najwyższym poziomie podkreślając ich inicjatywę i samodyscyplinę. GALERIA

Niedziela, 23 luty 2020r.
Odwiedzono nas 5674803 razy