Strona Główna
AKTUALNOŚCI
13.09.2019
CPSP Ustka

W dniu 13.09.2019 r. podczas uroczystego apelu z okazji 67. rocznicy powstania Jednostki, Dowódca płk dypl. Stefan ŚWIDURSKI wręczył medale i wyróżnienia żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej. W uroczystości udział wzieli także zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciel Dowódcy Generalnego Zastepca Inspektora Szkolenia DG RSZ - Szef Zarządu Koordyncji Szkolenia płk Robert WOŹNIAK, byli Komendanci CPSP oraz władze administracyjne Miasta i Gminy Ustka, Dowódcy i Komendanci Jednostek Garnizonu Ustka. Komendant CPSP płk dypl. Stefan ŚWIDURSKI w swoim przemówieniu odwołał sie do historii poligonu, omawiając ją w szerokim aspekcie współpracy z jednostkami garnizomu i władzami administracyjnymi miasta i gminy Ustka. Na zakończenie Komendant skierował do wszystkich życzenia:" W dniu Święta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, składam, byłym żołnierzom, żołnierzom aktualnie pełniącym służbę oraz ich rodzinom serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Wszystkim szeregowym, podoficerom i oficerom składam podziękowanie za ofiarną i pełną oddania służbę, dla dobra Naszej Jednostki. Życzę jednocześnie kolejnych sukcesów i satysfakcji z wykonywanych zadań. Pracownikom RON serdecznie dziękując za wkład wnoszony codzienną pracą w zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Naszej Jednostki, życzę dalszych sukcesów w pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję wszystkim gościom, którzy swą obecnością przyczynili się do uświetnienia naszego żołnierskiego Święta."

 GALERIA

Niedziela, 23 luty 2020r.
Odwiedzono nas 5675053 razy