Strona Główna
AKTUALNOŚCI
21.12.2018
CPSP

20 grudnia odbył się w Komendzie CPSP uroczysty apel podsumowujący rok. Meldunek Komendantowi CPSP złożył mjr Radosław Zblewski. Następnie odczytane zostały decyzja o nadaniu odznaczeń „Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju”, decyzja o mianowaniu na kolejny stopień oficerski oraz rozkazy o wyróżnieniach. W swoim przemówieniu Komendant podkreślał wkład wszystkich żołnierzy oraz pracowników RON w sprawne funkcjonowanie poligonu zapewniające ćwiczącym wojskom wykonywanie stawianych przed nimi zadań. Podczas apelu z rąk Komendanta akt mianowania na stopień kapitana odebrał por. Rafał Ciszczonik. Wyróżnieni zostali również Podoficer i Szeregowy Roku 2018 w CPSP, którzy otrzymali także pamiątkowe statuetki. Komendant podkreślał również, że jest szczególnie dumny ze wszystkich odznaczeń, które  miał zaszczyt  w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczyć. Dowodzi to bowiem faktu, że swoją ciężką pracą i służbą żołnierze CPSP przyczyniają się do wysokiego poziomu obronności naszego kraju. GALERIA

Niedziela, 23 luty 2020r.
Odwiedzono nas 5675063 razy