Strona Główna
AKTUALNOŚCI
03.09.2018
Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka

Trzeciego września w Komendzie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Komendanta. W obecności przedstawiciela Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Inspektora Szkolenia gen. bryg. Andrzeja Danielewskiego protokoły przekazania jednostki oraz meldunki o zdaniu i przejęciu obowiązków złożyli ustępujący czasowo pełniący obowiązki ppłk Zenon SZUTENBERG oraz obejmujący obowiązki Komendant płk dypl. Stefan ŚWIDURSKI. W wygłoszonym przemówieniu gen. bryg. Andrzej Danielewski w imieniu Dowódcy Generalnego oraz swoim podziękował ustępującemu ppłk Szutenbergowi wręczając pamiątkowy ryngraf. Nowemu Komendantowi oraz całemu stanowi osobowemu jednostki gen. bryg. Andrzej Danielewski życzył niestygnącego zapału do pracy i służby oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów zarówno w działalności służbowej jak i w życiu prywatnym. Obejmujący obowiązki Komendant płk Świdurski zwrócił się do żołnierzy oraz pracowników wojska słowami "Mam świadomość odpowiedzialności jaka spoczywa na mnie jako dowódcy, ale wiem też, że potencjałem poligonu są ludzie, którzy tu służą i pracują. Razem dalej będziemy wypełniać swoje obowiązki tak, by Centralny Poligon Sił Powietrznych nadal cieszył się dobrą opinią zarówno u przełożonych jak i ćwiczących tu wojsk".  Nowy Komendant został serdecznie przywitany przez przedstawicieli służb mundurowych Garnizonu Ustka oraz przedstawiciela Burmistrza Miasta Ustki. Dowódca garnizonu Ustka kmdr Grzegorz Okuljar składając gratulacje z okazji objęcia stanowiska wręczył płk Świdurskiemu pamiątkowy ryngraf z oznakami pododdziałów podlegających dowódcy garnizonu. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.Galeria

Niedziela, 23 luty 2020r.
Odwiedzono nas 5674984 razy