Strona Główna
AKTUALNOŚCI
18.07.2018
W dniu 18.07.2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce i Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Celem zawartego Porozumienia jest pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa. Ponadto w myśl zawartego Porozumienia obie strony zobowiązują się do umacniania prestiżu służby wojskowej i pozytywnego stosunku społeczeństwa do wypełniania przez obywateli zadań obronnych. Zasadniczym celem Porozumienia jest jednak pozyskiwanie kandydatów do służby wojskowej oraz promowania modelu służby żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwowych i rozwijania predyspozycji młodzieży do służby w Siłach Zbrojnych RP.

Niedziela, 23 luty 2020r.
Odwiedzono nas 5674904 razy