Strona Główna
AKTUALNOŚCI
03.05.2018
Centralny Poligon Sił Powietrznych

Święto Narodowe Trzeciego Maja polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w 1990 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów.Dzień ten upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na świecie) w 1791 roku. W dokumencie zawarto wiele progresywnych wówczas tez, m.in. zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto.
3 maja br. w Garnizonie Ustka również uroczyście świętowano 226. rocznicę uchwalenia Konstyucji 3 Maja. Przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego licznie zebrali sie Ustczanie oraz przedstawiciele władz administracyjnych miasta i gminy, związków kombatanckich oraz służb mundurowych. Żołnierze poligonu wystawili w tym dniu posterunek honorowy przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Centralny Poligon Sił Powietrznych reprezentował mjr Radosław Zblewski. Galeria

Niedziela, 22 wrzesień 2019r.
Odwiedzono nas 5265193 razy