Strona Główna
AKTUALNOŚCI
03.04.2018
Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce

W oparciu o obiekty szkoleniowe Centralnego Poligonu Sił Powietrznych odbył sie kurs instruktorsko - metodyczny dla dowódców baterii (kompanii), plutonów oraz drużyn. Zasadniczym celem kursu było ujednolicenie i ukierunkowanie szkolenia oraz działalności szkoleniowo - metodycznej pododziałów CPSP. Szczegółowe cele kursu zakładały podniesienie wiedzy instruktorów  oraz utrwalanie ich umiejętności instruktorskich. Kursanci mieli także okazje do doskonalenia umiejętności planowania, organizowania i realizacji zadań szkoleniowych wynikających z zakresu obowiązków służbowych na zajmowanych stanowisku oraz kompetencyjnego zakresu odpowiedzialności szkoleniowej.Galeria

Sobota, 7 grudzień 2019r.
Odwiedzono nas 5450525 razy