Strona Główna
AKTUALNOŚCI
28.06.2017
W dniach 27 - 28 czerwca 2017 roku na stanowiskach ogniowych swoje umiejętności bojowe zaprezentowały pododdziały 1 i 3 dywizjonu przeciwlotniczego wykonując rakietowe strzelania bojowe.
Z nadmorskiej plaży Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce baterie przeciwlotnicze KUB oraz obsługi wozów bojowych PRWB OSA  wykonały na bardzo dobrym poziomie zadanie bojowe, a wystrzelone  rakiety trafiły do celów.  Rakietowe strzelania bojowe wymagają nie tylko współpracy wśród  żołnierzy obsług, baterii strzelających pododdziałów ale również nienagannej współpracy z lotnictwem . Strzelano do imitatorów SRCP-WR wystrzeliwanych w powietrzu przez samoloty myśliwsko-bombowe Su-22 .  Bezpośrednio po zakończonych strzelaniach na uroczystej zbiórce Szef Obrony Przeciwlotniczej 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Dowódca pułku złożyli gratulacje wszystkim  żołnierzom  wykonujących strzelania. Zadowolenia z osiągniętych wyników nie kryli dowódcy dywizjonów dla, których wykonane strzelania były potwierdzeniem doskonałego wyszkolenia  dowodzonych żołnierzy.

GALERIA
Wtorek, 17 lipiec 2018r.
Odwiedzono nas 4204257 razy