Strona Główna
AKTUALNOŚCI
03.05.2017
Garnizon Ustka

Święto Narodowe Trzeciego Maja polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w 1990 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów.Dzień ten upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na świecie) w 1791 roku. W dokumencie zawarto wiele progresywnych wówczas tez, m.in. zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto.
3 maja br. w Garnizonie Ustka również uroczyście świętowano 226. rocznicę uchwalenia Konstyucji 3 Maja. Przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego licznie zebrali sie Ustczanie oraz przedstawiciele władz administracyjnych miasta i gminy, związków kombatanckich oraz służb mundurowych. Centralny Poligon Sił Powietrznych reprezentował Szef Szkolenia ppłk Piotr Woźnica.
Po zakończeniu uroczystości dla wszystkich przybyłych zorganizowany został festyn połączony z pokazem działania służb ratowniczych. W pokazach działania nie mogło zabraknąć strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, którzy zaprezentowali kunszt swoich umiejętności w gaszeniu pojazdu.Galeria

 

 

 

 

Poniedziałek, 28 maj 2018r.
Odwiedzono nas 4081855 razy