Strona Główna
Szef Sztabu
ppłk Jacek MAŚLANKA

          

Ppłk Jacek Maślanka służbę wojskową rozpoczął w dniu 15.09.1982 roku jako podchorąży Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Po ukończeniu szkoły oraz mianowaniu na pierwszy stopień oficerski w 1986 roku został skierowany do dyspozycji Dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju. Rozkazem Dowódcy 2 KOPK otrzymał przydział służbowy do 23 batalionu radiotechnicznego, gdzie pełnił służbę wojskową w latach 1986 – 2002 na stanowiskach służbowych: inżynier obsługi stacji radiolokacyjnej, starszy oficer sztabu, oficer rozpoznawczy sztabu, starszy oficer operacyjny, szef sekcji rozpoznania.
W 2002 roku ppłk Jacek Maślanka został przeniesiony służbowo do Centralnego Poligonu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (aktualnie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych)
i wyznaczony na stanowisko szefa sekcji operacyjnej, na którym wykonywał obowiązki służbowe do 2015 roku.

Od dnia 02.04.2015 roku Komendant Centralnego Poligonu Sil Powietrznych powierzył
ppłk Jackowi Maślanka czasowe pełnienie obowiązków na stanowisku szefa sztabu, natomiast rozkazem Dowódcy Generalnego RSZ od dnia 01.10.2015 roku ppłk Jacek Maślanka został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych.

 

 

              

 

Wtorek, 16 październik 2018r.
Odwiedzono nas 4452335 razy